Här kan du läsa hur vi gör urvalet till butiken

Alla produkter och förpackningsmaterial kräver ett resursuttag - även de material som är återvunna kräver en omvandlingsprocess. Det som innebär absolut minst miljöpåverkan är att inte konsumera alls eller att återbruka det som redan finns. Samtidigt behöver vi nya produkter av olika slag för att fylla våra vardagliga behov. Så här tänker vi som butik för att bidra till en minskad och mer hållbar konsumtion:

Vårt sortimentet består av produkter som fyller människors vardagliga behov med så liten miljöpåverkan som möjligt

En produkts miljöpåverkan beror till största delen på hur den tillverkas, används och behandlas som avfall. Våra produkter är tillverkade av bra material med hänsyn till miljö och människa samt har en kvalitet och funktion som inspirerar till många typer av användningar. Om de går sönder bör de kunna lagas eller återbrukas. I sitt slutskede bör produkten vara biologiskt nedbrytbar och/eller gå att återvinna eller omvandlas.

Vi har valt att fokusera på material som är minimerade på plast och kemikalier som har stor påverkan på vår miljö och hälsa. I många fall erbjuder vi naturmaterial, dessa håller länge om de hanteras på rätt sätt men är med fel hantering ömtåliga. Vi prioriterar även material som kan användas för återbruk och är biologiskt nedbrytbara eftersom detta är processer som ligger utanför vår rådighet som butik. Dessa prioriteringar är oftast men inte alltid även det bästa valet ur ett klimatperspektiv.

I ett fåtal fall har vi tagit in produkter som innehåller en liten mängd plast om de i övrigt uppfyller våra krav för hållbara material- i så fall framgår det tydligt i produktbeskrivningen.

Förpackningar

Våra egna produkter är förpackade i papperspåsar och kartong av returfiber som både går att återanvända eller återvinna samt är biologiskt nedbrytbara. Ett fåtal av våra produkter som är svåra att förvara i papper eller papp förpackas i bioplast som kan sorteras som brännbart alternativt i aluminiumburkar som kan återanvändas länge och har många användningsområden.

Produkter som vi är återförsäljare för ställer vi samma krav på men i ett fåtal fall har vi valt att ta in en vara som har plastförpackning av fossilplast om den i övrigt är minimerad från plast och kemikalier - i så fall framgår det tydligt i produktbeskrivningen.

Emballage

Vi förpackar och emballerar så väl som möjligt men utan onödigt material, alltid med papperstejp och helst i återbrukad kartong samt med bioplast där det behövs.