Stella Sews

Stella Sews har småskaligt tillverkning av sina egna produkter i en syatelje i Sverige. Materialen är ofta ekologiska, återvunna eller integrerar zerowaste på annat sätt i produkten.