Omställning i det lilla är det vi har rådighet över i vår vardag. Det kan handla om att plastbanta, reparera sina kläder, byta bilen mot cykeln, göra egna hår- och hudvårdsprodukter, handla med så lite förpackningar som möjligt, återbruka, detoxa hemmet från starka kemikalier och många andra saker. Fler och fler gör det. Vissa visar vartenda steg de gör på sin resa för att ställa om till en hållbar vardag på sociala medier andra gör det i det tysta dagligen. Inget är bättre eller sämre och det är aldrig försent att börja.

Frågan är om det gör någon skillnad? Tidigare var det vanligt att inom miljörörelsen poängtera att omställningen till hållbar samhällsutveckling inte fick läggas över på individnivå och att det är förändringar på systemnivå som krävs och visst är det så. Omställning i det lilla handlar inte om att ansvaret hamnar i knät hos alla vanliga människor som känner oro inför framtiden utan om att vara delaktig i en rörelse bort från det uppenbart destruktiva. Hur människor lever och hur lagstiftande politiker agerar hänger ihop eftersom politiker inte lever i ett vakuum utan utför en politik som det finns opinion för men också för att de är människor som i sitt privatliv är delaktiga i de olika rörelserna i ett samhälle. När EU förbjuder engångsplast beror det på att det finns en opinion för att göra det. Ingenting sker i ett vakuum.

Miljöproblemen diskuteras oftast i ett globalt perspektiv och vi pratar om hur många jordklot som behövs för att vi ska kunna fortsätta konsumera på den nivå vi gör idag för att åskådliggöra orimligheten i detta. Risken när vi zoomar ut och ser på oss själva i ett globalt perspektiv är att vi kan känna vanmakt. För vad spelar det för roll vad jag gör när det finns så många människor på jorden som inte vill eller kan bry sig om miljöproblemen. Idag är världen global men samtidigt lever vi människor i det lilla - i det dagliga. Även fast din mellanmålsbanan är från Centralamerika och din telefon är tillverkad i Kina så betyder det inte att du kan förstå de processer som har satt dessa ting i dina händer. Att tänka ur ett globalt perspektiv riskerar att göra oss passiva men samtidigt behöver vi förstå hur vår konsumtion påverkar hela jordklotet. Därför kan omställning i det lilla vara bra som en motvikt för att det gör att vi inte bara känner oss delaktiga utan faktiskt är delaktiga när vi lär oss hur vi kan göra saker själva, småskaligt för eget bruk, med och till våra nära och kära. För en väldigt viktig del av omställning i det lilla när vi börjar tillverka saker själva och reparera det vi redan har är att vi avmystifierar de vardagliga tingen och lär oss att lösa våra vardagliga behov med mindre.

Antiplasti har no'poo och zerowaste som sina ledord för urvalet för hela vårt sortiment och verksamheten som helhet i alla val vi gör. För den som är intresserad av no’poo har vi kroppsvårds- och städprodukter utan tillsatt vatten samt råvaror och material för gör-det-själv men vi vill även poängtera att mycket av de råvaror som du behöver för att göra egen hår- och hudvård, för städning och klädvård mm mycket väl kan finnas i ditt skafferi. Vill du höra mer och diskutera vidare om hållbarhet i vardagen och lära dig göra egna kroppsvårdsprodukter med råvaror från skafferiet kommer jag -Mirabel Joshi - hålla en föreläsning om just det 28 januari kl. 18 i samarbete med Hermans restaurang och trädgårdscafe där det ingår en grön middag och en folder med recept.

Biljetter hittar du här:

https://billetto.se/e/lotions-...

Läs mer om Hermans här:

https://hermans.se

www.antiplasti.se


Det här är en gör-det-själv blogg för dig som vill minska din konsumtion och samtidigt minimera plast och kemikalier i vardagen. Vi vill avmystifiera många av de produkter som vi använder oss av i det dagliga livet för att visa hur en med enkla medel kan leva mer hållbart. Vi som skriver i den här bloggen driver Antiplasti omställningsbutik och i inläggen kommer det att finnas produkter från vår butik men även förslag på andra material som kan användas. Vår inställning är att återbruk av material av god kvalitet är bättre än att köpa nytt.